Ładowanie ...
nasza fundacja

Chcąc brać czynny udział w popieraniu i promowaniu różnych dziedzin twórczości artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii od maja 2013r. rozpoczeliśmy działalność naszej Fundacji. Założeniem Fundacji jest skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki oraz przedstawicieli nauki nie tylko w Polsce ale i za granicą. Prowadzimy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich, a także dzieci przebywających w domach dziecka i innych placówkach. W szczególności chcemy aktywizować artystycznie osoby niepełnosprawne i takie, które z przyczyn finansowych nie mogą rozwijać się artystycznie.

Organizujemy i finansujemy wystawy artystyczne, warsztaty, panele dyskusyjne, plenery i konkursy. Oferujemy organizację konferencji, seminariów, targów sztuki oraz różnych imprez artystycznych. Promujemy działania mające na celu umożliwienie zainteresowanym zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w sztuce oraz informowanie w zakresie twórczości artystycznej i współczesnych problemów rozowojowych, ze szczególnym uwgzlędnieniem fotografii zwłaszcza w odniesieniu do twórców młodego pokolenia. Pomagamy katalogować i archiwizować dorobek artystyczny młodego pokolenia twórców. Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.