Ładowanie ...
Uprawnienia szkoły

Nasza szkoła w 2010 roku podjęła starania otrzymania uprawnień niepublicznej placówki edukacyjnej. Wiązało się to z dostosowaniem programów kursów do wymogów stawianych przez Wydział Oświaty UM w Poznaniu. Nasze starania zaowocowały otrzymaniem tych uprawnień 5 grudnia 2011 roku. Tym samym Firma FORMATY została wpisana do rejestru niepublicznych placówek edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem  66/2011 

Daje nam to prawo wystawiania uczestnikom kursów urzędowych zaświadczeń poświadczających odbycie szkolenia z zakresu fotografii i graficznej obróbki obrazu.

Przez wiele lat praktyki edukacyjnej wielu naszych klientów wystawiło nam referencje w których wyraziło swoja opinię o przeprowadzonych przez nas szkoleniach.